Fresenius Calcium Sitrat Form - grunes.ga

berocca bayer as felleskatalogen - forsiktighetsregler 1 tablett inneholder h yeste anbefalte dagsdose for vitamin b 6 til profylaktisk behandling daglig bruk av en h yere dose 50 mg dag enn anbefalt over lengre tid kan gi symptomer p nevropati som parestesi hyperestesi nummenhet smerter muskelsvakhet og muskelrykninger